banner top menu bar

nenu

รางวัลที่ได้รับ
certificate
visitors


  ข่าวสารวิชาการ ...
       button การเรียนรู้เพื่อศิษย์ ในศตวรรษที่ 21 ....คลิ๊กที่นี่  
       buttonUpdate รายชื่อนักเรียนสอบเข้ามหาวิทยาลัยรัฐบาล G12 รุ่น 5
             ปีการศึกษา 2555 ...คลิ๊กที่นี่ 
 
       buttonรายชื่อนักเรียนสอบเข้ามหาวิทยาลัยรัฐบาล G12 รุ่น 5
             ปีการศึกษา 2555 ...คลิ๊กที่นี่ 
 
     button ตารางการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2555 ...คลิ๊กที่นี่  
     button IBS3 First Semester MID-TERM Examination (G7-G12) ....คลิ๊กที่นี่ 1 | 2  

      buttonข้อมูลขอบข่าย กำหนดการสอบ GAT/PAT ครั้งที่1/2556 ...คลิ๊กที่นี่  click
      button ข่าวประชาสัมพันธ์โปรแกรมเสริมพิเศษวันเสาร์ ...คลิ๊กที่นี่  click
      button ข่าวประชาสัมพันธ์การสอบเข้ามหาวิทยาลัยปีการศึกษา2555 ...คลิ๊กที่นี่  click
      button เทคนิค ทำแฟ้มผลงาน Portfolio...คลิ๊กที่นี่  click
      button Mid Term Timetable Term 2 SY 2011 G1-G8 (IBS2)...คลิ๊กที่นี่  click
      button ข้อมูล O-Net 2554
            จำนวนข้อสอบระดับชั้น ป.6 | จำนวนข้อสอบระดับชั้น ม.3 | จำนวนข้อสอบระดับชั้น ม.6 |
             ตารางสอบ O-Net | รูปแบบและตัวอย่างข้อสอบ O-Net
      button แจ้งหยุดการเรียนการสอนเนื่องจากวันปีใหม่เพิ่มเติม คือวันอังคารที่ 3 มกราคม 2555
      button รายชื่อนักเรียน G12 และสถานที่สอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2555...คลิ๊กที่นี่  click
      button ตารางสอบกำหนดการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2555...คลิ๊กที่นี่  click
      button ประกาศจากกระทรวงเรื่องการจัดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2554....คลิ๊กที่นี่  click
      button สนามสอบ Clearing House....คลิ๊กที่นี่  click
      button โควตาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยลาดกะบัง 2555 ....คลิ๊กที่นี่  click
      button เลื่อนอีก !! วันและเวลาใหม่ เลื่อนสอบ GAT/PAT ปี 2555 ทั้ง 2 รอบ ....คลิ๊กที่นี่  click
      button ขั้นตอนการสมัครและรายชื่อมหาวิทยาลัยที่เข้าโครงการ Clearing House ....คลิ๊กที่นี่  click
      button IBS3 Final Test Timetable Term 1 SY 2011(G1-G6) ....คลิ๊กที่นี่  click
      button IBS3 Final Test Timetable Term 1 SY 2011(G7-G12) ....คลิ๊กที่นี่  click
      button IBS2 Final Test Timetable Term 1 SY 2011 ....คลิ๊กที่นี่  click
      button พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ฉบับอิเล็กทรอนิกส์... คลิ๊กที่นี่ click
      button Clearing House ระบบใหม่สอบตรงเข้ามหาวิทยาลัยโดยผ่านองค์กร สทศ ...คลิ๊กที่นี่  click
      button ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ GAT, PAT ประจำปีการศึกษา 2555 ...คลิ๊กที่นี่  click
      button
โปรแกรม International General Certificate of Secondary Education (IGCSE) ...คลิ๊กที่นี่  click
      button ระเบียบการและกำหนดการส่งรายชื่อนักเรียน กำหนดการสอบ O-NET 2554 ...คลิ๊กที่นี่  click
      button
ระเบียบการแข่งขันและใบสมัครเพชรยอดมงกุฎ ประจำปี 2554  ...คลิ๊กที่นี่  click
      button รายชื่อนักเรียนลงแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ ประจำปี 2554  ...คลิ๊กที่นี่  click
      button การรับสมัครสอบตรง SMART-I ปีการศึกษา 2554 ...คลิ๊กที่นี่  click

      button หลักสูตรนานาชาติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
...คลิ๊กที่นี่  click
      button หลักสูตรนานาชาติมหาวิทยาลัยธรรมศาตร์
...คลิ๊กที่นี่ click
      button ศูนย์การศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
... คลิ๊กที่นี่  click
      button หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ...คลิ๊กที่นี่
  click

logo brand

IBS 1 : wifi
52/154-6 Ramkhamhaeng Road Huamark,Bangkapi ,Bangkok
Phone :0-2377-5023-4 Fax : 0-2374-6683
IBS 2 : wifi
97 Ramkhamhaeng Road Huamark,Bangkapi ,Bangkok
Phone : 0-2375-1432-3 Fax: 0-2375-1763
IBS 3: wifi
171 Nimitmai Road,Minburi,Bangkok
Phone :0-2906-9530-3 Fax: 0-2906-9534

Copyright 2015 Interkids Bilingual School , Bangkok. All rights reserved
ความภาคภูมิใจ